Contractondersteuner

Contractteam 36 Rotterdam € 78,50
Voor Rijkswaterstaat is Magnit op zoek naar een Contractondersteuner voor het contractteam in Rotterdam. *Voor deze opdracht ben jij binnen Rijkswaterstaat de ondersteuning van het contractteam. Je beschikt minimaal over mbo-4 werk- en denkniveau.* Eisen & wensen - graag uitschrijven op het CV! Aanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarna wordt er beoordeeld op diverse wensen. In de aanbieding van de kandidaten moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Let op! Vanwege AVG heeft Rijkswaterstaat expliciete voorwaarden gesteld voor het aanbieden van CV's! Zie onderaan. Opdrachtomschrijving: Je houdt je bezig met de ondersteuning, je organiseert (bouw)vergaderingen en je houdt overzichten bij en je archiveert de documenten. Een opsomming van de taken waar je je mee bezig houdt: o Maandelijks of twee maandelijks (afhankelijk van contract) voorbereiden van voorstel tot Prestatie Verklaring: - Opvragen TDS/M3BU lijst van betreffende campagne bij de MSG - Eenmalig overleg met MSG over discussiepunten - Overeenstemming vinden met aannemer over gebaggerde hoeveelheden - Bij discussie aan contractmanager vaststelling hoeveelheden overdragen - Vastgestelde gebaggerde hoeveelheden financieel vertalen - Brandstofverrekening bepalen - Vaste- en mobilisatiekosten bepalen - PV verantwoording ter goedkeuring voorleggen contractmanager - PV verantwoording na ondertekening aan aannemer versturen  o Per perceel het verzorgen van de overleggen (organiseren van bouwvergaderingen) - Inplannen - Opstellen agenda - Bijwonen bouwvergadering op locatie - Review concept notulen - Verspreiden definitieve versie o Het voorbereiden / bijwonen van het tweewekelijkse ICM-overleg: - Bijwerken planbord of actieoverzicht - Notuleren van overleg - Overzicht uitgaven / PV - Planning techniek - Register contractwijzigingen - Overzicht prestatiemeten - Overzicht overige punten - Bijwonen ICM-overleg o Aangeleverde contractdocumenten per perceel vastleggen in Connect of het Inkoopdossier SAP - Toetsen - Voortgangsrapportage - Reizendatabase - Baggerprogramma - Formele correspondentie - (Geactualiseerde) Projectplannen - Getekende PV verantwoording o Ondersteuning bij Werkgroep Stikstof - Organiseren van vergaderingen/bijeenkomsten - Verslaglegging van vergaderingen/bijeenkomsten Meest essentiële competenties: * Proactief * Analytisch * Nauwkeuring * Zelfstandig Eisen: 1. Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal mbo niveau 2. Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 2 aantal jaren kennis van en werkervaring met Opstellen Prestatieverklaring RWS 3. Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 2 aantal jaren kennis van en werkervaring met Organiseren bouwvergadering Wensen: 1. Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met berekenen brandstofverrekening 2. Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met Connect (sharepoint) 3. Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met validatie van MARS gegevens 4. Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met ondersteuning van Werkgroep 5. Mate waarin de kandidaat beschikt over de genoemde competenties en vaardigheden (toetsbaar op basis van CV, motivatiebrief en/of mogelijk sollicitatiegesprek) Bij voortijdige beëindiging geldt dat een opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht wordt genomen. BELANGRIJK!: Vul alle kandidaat gegevens juist in. Bij het voorstellen: CV in PDF met voor- en achternaam en vul bij “woonplaats” de woonplaats in van de kandidaat. Dit zijn gegevens die de klant wil ontvangen met de aanbieding. Bijzonderheden AVG: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens (enkel de bedrijfsnaam en logo mogen zichtbaar zijn op het format).
Contractondersteuner Direct reageren

Voor Rijkswaterstaat is Magnit op zoek naar een Contractondersteuner voor het contractteam in Rotterdam.*Voor deze opdracht ben jij binnen Rijkswaterstaat de ondersteuning van het contractteam. Je beschikt minimaal over mbo-4 werk- en denkniveau.*Eisen & wensen - graag uitschrijven op het CV!Aanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarna wordt er beoordeeld op diverse wensen. In de aanbieding van de kandidaten moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden.Let op! Vanwege AVG heeft Rijkswaterstaat expliciete voorwaarden gesteld voor het aanbieden van CV's! Zie onderaan.Opdrachtomschrijving:Je houdt je bezig met de ondersteuning, je organiseert (bouw)vergaderingen en je houdt overzichten bij en je archiveert de documenten.Een opsomming van de taken waar je je mee bezig houdt:o Maandelijks of twee maandelijks (afhankelijk van contract) voorbereiden van voorstel tot Prestatie Verklaring:

- Opvragen TDS/M3BU lijst van betreffende campagne bij de MSG

- Eenmalig overleg met MSG over discussiepunten

- Overeenstemming vinden met aannemer over gebaggerde hoeveelheden

- Bij discussie aan contractmanager vaststelling hoeveelheden overdragen

- Vastgestelde gebaggerde hoeveelheden financieel vertalen

- Brandstofverrekening bepalen

- Vaste- en mobilisatiekosten bepalen

- PV verantwoording ter goedkeuring voorleggen contractmanager

- PV verantwoording na ondertekening aan aannemer verstureno Per perceel het verzorgen van de overleggen (organiseren van bouwvergaderingen)

- Inplannen

- Opstellen agenda

- Bijwonen bouwvergadering op locatie

- Review concept notulen

- Verspreiden definitieve versieo Het voorbereiden / bijwonen van het tweewekelijkse ICM-overleg:

- Bijwerken planbord of actieoverzicht

- Notuleren van overleg

- Overzicht uitgaven / PV

- Planning techniek

- Register contractwijzigingen

- Overzicht prestatiemeten

- Overzicht overige punten

- Bijwonen ICM-overlego Aangeleverde contractdocumenten per perceel vastleggen in Connect of het Inkoopdossier SAP

- Toetsen

- Voortgangsrapportage

- Reizendatabase

- Baggerprogramma

- Formele correspondentie

- (Geactualiseerde) Projectplannen

- Getekende PV verantwoordingo Ondersteuning bij Werkgroep Stikstof

- Organiseren van vergaderingen/bijeenkomsten

- Verslaglegging van vergaderingen/bijeenkomstenMeest essentiële competenties:

* Proactief

* Analytisch

* Nauwkeuring

* ZelfstandigEisen:

1. Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal mbo niveau

2. Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 2 aantal jaren kennis van en werkervaring met Opstellen Prestatieverklaring RWS

3. Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 2 aantal jaren kennis van en werkervaring met Organiseren bouwvergaderingWensen:

1. Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met berekenen brandstofverrekening

2. Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met Connect (sharepoint)

3. Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met validatie van MARS gegevens

4. Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met ondersteuning van Werkgroep

5. Mate waarin de kandidaat beschikt over de genoemde competenties en vaardigheden (toetsbaar op basis van CV, motivatiebrief en/of mogelijk sollicitatiegesprek)Bij voortijdige beëindiging geldt dat een opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht wordt genomen.BELANGRIJK!: Vul alle kandidaat gegevens juist in. Bij het voorstellen: CV in PDF met voor- en achternaam en vul bij “woonplaats” de woonplaats in van de kandidaat. Dit zijn gegevens die de klant wil ontvangen met de aanbieding.Bijzonderheden AVG: Géén foto. Géén persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn. Géén leveranciersgegevens (enkel de bedrijfsnaam en logo mogen zichtbaar zijn op het format).Vragen over deze opdracht?
Sharon Visser

Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure dan kun je contact opnemen met mij.